Investim in viitor!

Asociatia A.S. 2001 Alba Iulia, în calitate de beneficiar, împreuna cu Primaria Cîmpeni, Primaria Scarisoara, Clubul de Ecologie si Turism Montan ALBAMONT si scolile gimnaziale din Cîmpeni si Scarisoara în calitate de parteneri, implementeaza în perioada august 2017 – iulie 2020, proiectul ”Investim în viitor!”. Proiectul are o valoare totala de 21.633.721,26 lei din care 18.388.663,09 finantare nerambursabila prin Programul Operational Capital Uman, 3.172.292,91 de la bugetul national si 72.765,28 contributia proprie a beneficiarului.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:
Scopul proiectului: Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din 2 comunitati marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome din judetul Alba.

Activitatile proiectului vor contribui la atingerea Obiectivului specific, Prioritatea de investi?ii 9.ii Integrarea socio-economica a comunitatilor marginalizate, cum ar fi romii, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei discriminari, Axa prioritara 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei, ale Programului Operational Capital Uman, respectiv: Reducerea numarului de persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate în care exista populatie apartinând minoritatii rome, prin implementarea de masuri integrate.
Serviciile integrate acordate celor 555 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din cele 2 comunitati in care exista mai mult de 30% populatie apartinand minoritatii rome, din judetul Alba, vor contribui in mod direct la cresterea sanselor de incluziune sociala a acestora, de depasire a situatiei de saracie persistenta si implicit la modificarea indicatorilor care incadreaza comunitatile in categoria celor marginalizate;
Prin intermediul acestui proiect vom oferii persoanelor care locuiesc in perimetrul celor doua comunitati marginalizate vizate ( Scarisoara si Campeni, – Valea caselor) acces la toate tipurile de servicii prin intermediul carora pot depasi situatia de vulnerabilitate si excluziune sociala, pentru toate categoriile de varsta, sex, educatie si nevoi identificate, oferindu-le oportunitati egale de educatie, ocupare, trai, acces servicii, cu locuitorii din zonele nemarginalizate.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. Facilitarea accesului la educatie pentru 150 copii care locuiesc in satul Scarisoara sau comunitatea Valea Caselor –Campeni, judetul Alba, pe parcursul a 36 luni
2. Facilitarea accesului la un loc de munca pentru cel putin 278 de persoane, locuitori din satul Scarisoara sau comunitatea Valea Caselor –Campeni, judetul Alba, pe parcursul a 36 luni
3. Facilitarea ocuparii pe cont propriu, in domeniii non agricole, pentru 60 de persoane, locuitori din satul Scarisoara sau comunitatea Valea Caselor –Campeni, judetul Alba, pe parcursul a 36 luni
4. Facilitarea accesului la servicii sociale si medicale a cel putin 500 de persoane, locuitori din satul Scarisoara sau comunitatea Valea Caselor –Campeni, judetul Alba, pe parcursul a 36 luni
5. Imbunatarirea conditiilor de locuit pentru cel putin 110 gospodarii din satul Scarisoara sau comunitatea Valea Caselor –Campeni, judetul Alba, pe parcursul a 36 luni
6. Acordarea de asistenta juridica pentru reglementarea actelor pentru cel putin 130 persoane din satul Scarisoara sau comunitatea Valea Caselor –Campeni, judetul Alba, pe parcursul a 36 luni
7. Implicarea in activitati de informare, constientizare, combaterea disctriminarii, implicare civica, voluntariat, dezvoltare comunitara a cel putin 240 persoane din satul Scarisoara sau comunitatea Valea Caselor –Campeni, judetul Alba, pe parcursul a 36 luni
8. Implementarea proiectului in conditii de eficienta si eficacitate ridicata, bine fundamentat, mediatizat si administrat corespunzator.

 

Bun venit in comuna noastra!

Secole de-a rândul, comuna Scarisoara a fost cunoscuta ca un tinut greu de patruns. La noi se ajungea numai trecând peste câteva stânci în care erau prinse « scarite » din lemn, de unde si numele de Scarisoara. În trecut, aici si-au aflat refugiul multi dintre motii urmariti pentru îndrazneala de a-si cauta dreptatea. Între ei s-a numarat si Horea care a fost prins într-una din padurile noastre, dar numai dupa ce a fost tradat de catre apropiatii lui.
Iata ca acum sansa noastra de supravietuire si prosperitate sta în comunicare, în accesul tot mai bun catre aceasta zona al carei potential este înca nevalorificat. Izolarea nu mai este o sansa a supravietuirii si din acest motiv, împreuna cu membrii Consiliului Local ne-am propus ca pe lânga multe alte proiecte de maxima necesitate, sa dam prioritate dezvoltarii infrastructurii comunei si în special modernizarii si construirii de drumuri comunale.
Intentia noastra este de a dezvolta reteaua de drumuri catre localitati care ar facilita o mai buna patrundere în zona.
Prin Programul SAPARD s-a aprobat investitia de modernizare a DC 135-134 Scarisoara - Runc - Preluca - Negesti - Dealul Ordancusei - Sfoartea”.
Importanta materializarii acestui proiect consta în faptul ca respectivele zone asigura aproape 60 la suta din veniturile populatiei comunei. Prin aceste lucrari de amploare se face legatura catre Ursoaia - Vârful Clujului si se va accesibiliza zona Sfoartea, cu posibilitati de extindere catre Albac - Poiana - Horea si Ocoale - Poiana - Calineasa. Acest drum asigura accesul catre satele Sfoartea si Negesti precum si catre zonele turistice Valea Ordancusei si a Albacului.
Lucrarea este realizata în proportie de 60% .
Acum ne pregatim pentru aplicarea unei noi finantari prin Programul national de dezvoltare a Romîniei care prevede modernizare drumului comunal DC136, Stiuleti, Lespezea, Runc, Scarisoara. De asemenea vom înfiinta din iarna urmatoare, un Serviciu local de dezapezire, fapt ce va îmbunatati conditiile de trai în satele mai îndepartate, crescând atractivitatea zonei.
Un alt avantaj important al reabilitarii infrastructurii drumurilor este viabilizarea accesului spre zonele turistice aferente Padisului, ceea ce conduce la dezvoltarea agroturismului în zona de creasta Ursoaia - Vârful Clujului.
Un alt “drum” pe care contam foarte mult, este www.scarisoara.ro, un drum în care ne punem mari sperante si care, cu siguranta, ne va face cunoscuti întregii lumi cu toate frumusetile si atractiile noastre turistice. Avem finantare si pentru înfiintarea unui Centru local de conservare a traditiilor si ocupatiilor traditionale, fapt ce ne va ajuta sa oferim în conditii mai bune creatiile populare si sa punem în valoare tot ceea ce ar putea atrage turistii spre aceste minunate meleaguri.
Comunicarea a devenit o necesitate inevitabila a tuturor schimburilor între oameni.
Daca acum noi avem ceva de comunicat si de aratat lumii, este tocmai pentru ca am avut cândva oameni puternici, care au pastrat fiinta nationala platind uneori chiar cu pretul vietii ca noi sa avem traditii si istorie. Ele nu nu sunt altceva decât cartea noastra de identitate peste veacuri.

jurist COSTEA Cristian
Primarul Comunei Scarisoara