Proiect de Hotararea nr. 49 referitor la analiza stadiului de inscriere a datelor in regimul agricol pentru trim. III,anul 2022 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activități

Proiect de Hotarare nr. 47 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii , a indicatorilor tehnico-economici si a devizului pentru MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA SCARISOARA , JUDETUL ALBA

Hotararea nr.41-2022 privind valorificarea materialului lemnos prin licitatie si stabilirea pretului de pornire a licitatiei materialului lemnos pe picior catre agentii economici autorizati

Hotararea nr.40 privind desemnarea reprezentantilorConsiliului local in Comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea funcției de director la Scoala Gimnaziala Scarisoara

Hotararea nr.38 privind aprobarea listei consumatorilor -persoanele fizice care au domiciliul stabil si locuiesc efectiv in comuna Scarisoara si care beneficiaza de reducere cu 50%a pretului final al energiei electrice