Dispoziția de primar nr.31-47/28.02.2018

 • Dispoziția de primar nr. 47/28.02.2018 privind acordarea indemnizației lunare de handicap pentru Mocan Maria
  DISPOZITIA 47-28.02.2018
 • Dispoziția de primar nr. 46/28.02.2018 privind stabilirea salariului de bază pentru asistent medical comunitar
  DISPOZITIE 45-28.02.2018
 • Dispoziția de primar nr. 45/28.02.2018 privind acordarea ajutorului social pentru Lazea Teodor Nicolae
  DISPOZITIE 45-28.02.2018
 • Dispoziția de primar nr. 44/28.02.2018 privind acordarea ajutorului social pentru Pașca Ian
  DISPOZITIA 44-28.02.2018
 • Dispoziția de primar nr. 43/28.02.2018 pentru încetarea și recuperarea sumelor încasate necuvenit a ajutorului de încălzirea locuinței cu lemne pentru Briciu Vasile
  DISPOZITIA 43-28.02.2018
 • Dispoziția de primar nr. 42/28.02.2018 pentru încetarea și recuperarea sumelor încasate necuvenit a ajutorului social pentru Briciu Vasile
  DISPOZITIA 42-28.02.2018
 • Dispoziția de primar nr. 41/28,02.2018 privind recuperarea ajutorului social pentru Pădurean Dionisie
  DISPOZITIA 41-28.02.2018
 • Dispoziția de primar nr. 40/28,02.2018 privind recuperarea ajutorului social pentru Jurj Traian
  DISPOZITIA 40-28.02.2018
 • Dispoziția de primar nr. 39/28,02.2018 privind modificarea alocației de susținere a familiei și recuperarea ajutorului social pentru Buha Lucreția
  DISPOZITIA 39-28.02.2018
 • Dispoziția de primar nr. 38/28,02.2018 privind modificarea alocației de susținere a familiei și recuperarea ajutorului social pentru Motorcea Elvira
  DISPOZITIA 38-28.02.2018
 • Dispoziția de primar nr. 37/28,02.2018 privind modificarea alocației de susținere a familiei și recuperarea ajutorului social pentru Bere Abel
  DISPOZITIA 37-28.02.2018
 • Dispoziția de primar nr. 36/28,02.2018 privind recuperarea ajutorului social pentru Petaca Ana
  DISPOZITIA 36-28.02.2018
 • Dispoziția de primar nr. 35/28,02.2018 privind recuperarea și modificarea titularului alocației de susținere a familiei pentru Șchiop Viorel și Bucătaru Elena
  DISPOZITIA 35-28.02.2018
 • Dispoziția de primar nr.34/28,02.2018 privind repunere și modificare ajutor social pentru Mocioiu Sergiu
  DISPOZITIA 34-28.02.2018
 • Dispoziția de primar nr.33/28,02.2018 privind repunere și modificare ajutor social pentru Toldea Vandana Mihaela
  DISPOZITIA 33-28.02.2018
 • Dispoziția de primar nr.31/28.02.2018 privind mărirea alocației familiei Androne Alina – Adriana
  DISPOZITIA 31-28.02.2018

Hotărâri al Consiliului Local nr. 2-9/16.02.2018

 • Hotărîrea Consiliului Local nr. 9/16.02.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Compartimentului de asistență socială organizat la nivelul Comunei Scărișoara
  HOTARAREA 9- 16.02.2018
 • Hotărîrea Consiliului Local nr. 8/16.02.2018 privind închirierea prin atribuire directă a pășunilor proprietate publică a Comunei Scărișoara
  HOTARAREA 8-16.02.2018
 • Hotărîrea Consiliului Local nr. 7/16.02.2018 privind respingerea proiectului de hotărîre cu privire la însușirea actului adițional nr.7/08.12.2017 privind contractul de prestări servicii nr.5/01.01.2011, încheiat între CL Scărișoara și OS Horea Apuseni
  HOTARAREA 7- 16.02.2018
 • Hotărîrea Consiliului Local nr. 6/16.02.2018 privind însușirea Procesului-verbal al comisiei de negociere a redevenței pentru concesionarea unui spațiu având destinația de cabinet medical individual
  HOTARAREA 6- 16.02.2018
 • Hotărîrea Consiliului Local nr. 5/16.02.2018 privind aprobarea Raportului de evaluare a activelor fixe corporale aflate în patrimoniul public și privat al Comunei Scărișoara
  HOTARAREA 5- 16.02.2018
 • Hotărîrea Consiliului Local nr. 4/16.02.2018 privind aprobarea planului de lucrări de interes local pentru anul 2018 pentru beneficiarii de ajutor social
  HOTARAREA 4- 16.02.2018
 • Hotărîrea Consiliului Local nr. 3/16.02.2018 privind aprobarea rețelei școlare pe raza Comunei Scărișoara pentru anul școlar 2018-2019
  HOTARAREA NR. 3-16.02.2018
 • Hotărîrea Consiliului Local nr. 2/16.02.2018 privind încetarea Acordului de cooperrare încheiat cu Fliala Județeană Alba, a Asociației Comunelor din România pentru organizarea și exercitarea activității de audit
  HOTARAREA NR. 2-16.02.2018

Dispoziții de primar nr. 286-305/20.12.2017

Dispoziția de primar nr. 282-285/19.12.2017

 • Dispoziția de primar nr. 285/19.12.2017 privind convocarea Consiliului Local la ședința de îndată la data de 20 decembrie 2017
  DISPOZITIA 285-19.12.2017
 • Dispoziția de primar nr. 284/19.12.2017 privind încetarea alocației de susținere a familiei BUTAR Mihaela
  DISPOZITIA 284-19.12.2017
 • Dispoziția de primar nr. 283/19.12.2017 privind încetarea alocației de susținere a familiei PAȘCA Luminița
  DISPOZITIA 283-19.12.2017
 • Dispoziția de primar nr. 282/19.12.2017 privind stabilirea dreptului de ajutor la încălzire pentru persoanele singure care au depus cerere în luna decembrie 2017
  DISPOZITIA 282-19.12.2017

Dispoziția de primar nr. 269-281/18.12.2017

 • Dispoziția de primar nr. 281/18.12.2017 privind stabilirea salariului lunar pentru dl. IVAN Mihai Mircea – muncitor calificat, ca urmare a aplicării HGR 846/2017
  DISPOZITIA 281-18.12.2017
 • Dispoziția de primar nr. 280/18.12.2017 privind stabilirea salariului lunar pentru dl. IVAN Călin – șofer I, ca urmare a aplicării HGR 846/2017
  DISPOZITIA 280-18.12.2017
 • Dispoziția de primar nr. 279/18.12.2017 privind stabilirea salariului lunar pentru dna. TODEA Eugenia – guard, ca urmare a aplicării HGR 846/2017
  DISPOZITIA 279-18.12.2017
 • Dispoziția de primar nr. 278/18.12.2017 privind stabilirea salariului lunar pentru dl. PAȘCA Adrian – paznic, ca urmare a aplicării HGR 846/2017
  DISPOZITIA 278-18.12.2017
 • Dispoziția de primar nr. 277/18.12.2017 privind stabilirea salariului lunar pentru dl. PAȘCA Alin Teodor – referent I, ca urmare a aplicării HGR 846/2017
  DISPOZITIA 277-18.12.2017
 • Dispoziția de primar nr. 276/18.12.2017 privind stabilirea salariului lunar pentru dna. CHIRA Eugenia – referent superior, ca urmare a aplicării HGR 846/2017
  DISPOZITIA 276-18.12.2017
 • Dispoziția de primar nr. 275/18.12.2017 privind stabilirea salariului lunar pentru dna. PETRUSE Mariana – referent superior, ca urmare a aplicării HGR 846/2017
  DISPOZITIA 275-18.12.2017
 • Dispoziția de primar nr. 274/18.12.2017 privind stabilirea salariului lunar pentru dna. DANCIU Viorica – inspector superior, ca urmare a aplicării HGR 846/2017
  DISPOZITIA 274-18.12.2017
 • Dispoziția de primar nr. 273/18.12.2017 privind stabilirea salariului lunar pentru dna. PAȘCA Lucia Ancuța – inspector superior, ca urmare a aplicării HGR 846/2017
  DISPOZITIA 273-18.12.2017
 • Dispoziția de primar nr. 272/18.12.2017 privind stabilirea salariului lunar pentru dna. MÎNDRU Mihaela Doinița – inspector superior, ca urmare a aplicării HGR 846/2017
  DISPOZITIA 272-18.12.2017
 • Dispoziția de primar nr. 271/18.12.2017 privind stabilirea salariului lunar pentru dna. TĂRTĂRIAN Sofia – secretar comună, ca urmare a aplicării HGR 846/2017
  DISPOZITIA 271-18.12.2017
 • Dispoziția de primar nr. 270/18.12.2017 privind stabilirea indemnizației de viceprimar pentru dl. LAZEA Nicolae ca urmare a aplicării HGR 846/2017
  DISPOZITIA 270-18.12.2017
 • Dispoziția de primar nr. 269/18.12.2017 privind stabilirea indemnizației de primar pentru dl. COSTEA Cristian Vasile ca urmare a aplicării HGR 846/2017
  DISPOZITIA 269-18.12.2017