Registrul pentru evidența PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI

​Conform Legii nr. 52/2003 în acest spațiu sunt aduse la cunoștința cetățenilor proiectele de hotărări ale Consiliului Local, propuse pentru dezbaterea publică.
Vă puteți exprima opiniile în scris la sediul primăriei comunei Scărișoara sau pe această pagină în spațiul rezervat comentariilor.

* Opiniile exprimate vor fi verificate de către admin. înainte de a fi date publicității.

Anunt public – Proiectul de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021, cu rata inflatiei de 3,8%

Anunt public – Proiectul de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021, cu rata inflatiei de 3,8% Deschide documentul aici Referat  de aprobare a proiectul de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021, cu rata inflatiei de 3,8% Deschide documentul aici Acest proiect este supus dezbaterii publice

Print Friendly, PDF & Email
Citește mai mult

Proiecte de hotărâre nr.10, 11, 12, 13, 14, 15 ale Consiliului Local

Proiect de hot nr.10/2020 alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Scarisoara Proiect de hot nr. 11/2020, completarea   Regulamentului de organizare si functinare a Consiliului Local Proiect de hot nr. 12/2020, adoptarea programului de masuri privind inbunatatirea factorilor de mediu Proiect de hot nr.13 /2020, rectificarea 1 a bugetului locak  pe anul 2020 Proiect de hot. nr.14 /2020, aprobarea organizarii evenimentului ,,Nunta de aur”, acordare premii si Diplome Proiect de hot nr. 15/2020, desemnarea consilierilor locali, membri ai comisiei pentru evaluarea secretarului general comunei Scarisoara Aceste proiecte sunt supuse dezbaterii publice

Print Friendly, PDF & Email
Citește mai mult

Registrul pentru evidența HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL

Print Friendly, PDF & Email