Registrul pentru evidența PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI

​Conform Legii nr. 52/2003 în acest spațiu sunt aduse la cunoștința cetățenilor proiectele de hotărări ale Consiliului Local, propuse pentru dezbaterea publică.
Vă puteți exprima opiniile în scris la sediul primăriei comunei Totești sau pe această pagină în spațiul rezervat comentariilor.

* Opiniile exprimate vor fi verificate de către admin. înainte de a fi date publicității.

Proiect de hotarare nr. 4701-2019

Proiect de hotarare nr. 4701-2019 – privind aprobarea modificarii si reorganizarii organigramei a statului de functii si al statului de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Scarisoara Deschide documentul aici

Print Friendly, PDF & Email
Citește mai mult

Proiect de hotarare nr. 4214 din 23.09.2019

Proiect de hotarare nr. 4214/23.09.2019 privind aprobare decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar respectiv Scoala Gimnaziala Scarisoara aferente lunilor aprilie, mai, iunie 2019 Documentele proiectului de hotărâre: – Proiect de hotarare nr. 4214 din 23.09.2019 – Referat de aprobare nr. 4215/23.09.2019 la Proiectul de hotarare privind aprobare decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar respectiv Scoala Gimnaziala Scarisoara aferente lunilor aprilie, mai, iunie 2019; – Raport de specialitate nr. 4217/23.09.2019 cu privire la aprobarea econtarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea in comuna Scarisoara pentru perioada aprilie, mai, iunie 2019; Acest proiect […]

Print Friendly, PDF & Email
Citește mai mult

Proiect de hotarare nr. 4021/11.09.2019

Proiect de hotarare nr. 4021/11.09.2019 privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului local Scarisoara in Consiliul de Administratie a Scolii Gimnaziale Scarisoara; Documentele proiectului de hotărâre: – Proiect de hotarare nr. 4021 din 11.09.2019 – Referat de aprobare nr. 4022/11.09.2019 la Proiectul de hotarare privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului local Scarisoara in Consiliul de Administratie a Scolii Gimnaziale Scarisoara; – Raport de specialitate nr. 4023 din 11.09.2019 Acest proiect de hotărâre este supus dezbaterii publice

Print Friendly, PDF & Email
Citește mai mult

Proiect de hotarare nr. 4179/16.09.2019

Proiect de hotarare nr. 4179/16.09.2019 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Scarisoara a unui imobil-constructie dispensar medical situat in intravilanul comunei Scarisoara, sat. Scarisoara, nr. 291A Documentele proiectului: – Proiect de hotarare nr. 4179 din 16.09.2019 – Referat de aprobare nr. 4180/20.09.2019 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Scarisoara a unui imobil-constructie dispensar medical situat in intravilanul comunei Scarisoara, sat. Scarisoara, nr. 291A – Raport de specialitate nr. 4182 din 20.09.2019 Acest proiect este supus dezbaterii publice

Print Friendly, PDF & Email
Citește mai mult

Registrul pentru evidența HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL

Hotararea nr. 39-2019

Hotararea nr. 39-2019 – privind modificarea si reorganizarea organigramei , a statutului de functii si a statutului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Scarisoara Deschide documentul aici

Print Friendly, PDF & Email
Citește mai mult

Hotararea CL nr.38/30.09.2019

Hotararea nr.38-30.09.2019-Privind aprobarea devzului general necesar realizarii obiectivului de investitie”Realizare dispensar medical Scarisoara , comuna Scarisoara , judetul Alba “ Hotararea nr.38-30.09.2019-Privind aprobarea devzului general -Realizare Dispensar Medical

Print Friendly, PDF & Email
Citește mai mult

Hotararea CL nr.37/30.09.2019

Hotararea nr.37-30.09.2019-Privind aprobarea devzului general necesar realizarii obiectivului de investitie “Realizare Pod centru in comuna Scarisoara , judetul Alba” Hotararea nr.37-30.09.2019-Privind aprobarea devzului general -Realizare pod

Print Friendly, PDF & Email
Citește mai mult

Hotararea CL nr.36/30.09.2019

Hotararea nr.36-30.09.2019-Privind aprobarea devzului general necesar realizarii obiectivului de investitie “Statie de tratare a apei si aductiune de apa pe 3,5 km in sat Scarisoara , comuna Scarisoara , judetul Alba “ Hotararea nr.36-30.09.2019-Privind aprobarea devzului general -statie de tratare a apei

Print Friendly, PDF & Email
Citește mai mult

Hotararea CL nr.35/30.09.2019

Hotararea nr.35-30.09.2019-Privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar respectiv Scoala Gimnaziala Scarisoara aferenta lunilor aprilie , mai , iunie, 2019 Hotararea nr.35-30.09.2019-Privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didacti

Print Friendly, PDF & Email
Citește mai mult
Print Friendly, PDF & Email