Registrul pentru evidența PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI

​Conform Legii nr. 52/2003 în acest spațiu sunt aduse la cunoștința cetățenilor proiectele de hotărări ale Consiliului Local, propuse pentru dezbaterea publică.
Vă puteți exprima opiniile în scris la sediul primăriei comunei Scărișoara sau pe această pagină în spațiul rezervat comentariilor.

* Opiniile exprimate vor fi verificate de către admin. înainte de a fi date publicității.

Anunț de lansare a proiectului de buget pentru anul 2019

Comuna Scărișoara supune dezbaterii publice Proiectul de hotărâre a Consiliului Local privind stabilirea Bugetului local al comunei pentru anul 2019.Cei interesați să trimită opinii se pot adresa direct Primăriei comunei Scărișoara, cu sediul în com. Scărișoara, sat Scărișoara, nr. 205, jud. Alba, sau prin e-mail scarisoara@ab.e-adm.ro.Opiniile se pot trimite până la 22.04.2019.

Print Friendly, PDF & Email
Citește mai mult

Registrul pentru evidența HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL

Hotararea CL nr. 33/30.09.2019-

Hotararea nr. 33-30.09.2019-Privind desemnarea a doi consilieri ai CL in Consiliul de Administratie a Scolii Gimnaziale Scarisoara Hotararea nr. 33-30.09.2019-Privind desemnarea a doi consilieri ai CL in Consiliul de Administratie

Print Friendly, PDF & Email
Citește mai mult

Hotararea CL nr. 32/30.09.2019

Hotararea nr. 32-30.09.2019-Privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Comunei Scarisoara a unui imobil -constructie dispensar medical situat in sat Scarisoara nr. 291 A Hotararea nr. 32-30.09.2019-Privind trecerea din domeniul public in domeniul privat -dispensar

Print Friendly, PDF & Email
Citește mai mult
Print Friendly, PDF & Email