BIROUL ONLINE

Toate documentele publice

Acest spațiu este destinat tuturor documentelor de interes public emise de Consiliul Local și Primăria Comunei Scărișoara.

Arhive

Vezi aici toate documentele de interes public emise de Consiliul Local și de Primăria Comunei Scărișoara

R A P O R T PRIVIND SITUAȚIA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ȘI DE MEDIU A COMUNEI SCĂRIȘOARA PE ANUL 2023

ROMÂNIA JUDEȚUL ALBA COMUNA SCĂRIȘOARA PRIMAR NR.931/08.02.2024 R A P O R T PRIVIND SITUAȚIA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ȘI DE MEDIU A COMUNEI SCĂRIȘOARA PE ANUL 2023 Primarul comunei Scărișoara, județul Alba; Având în vedere prevederile art.155 alin.(3) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, conform căruia” primarul prezintă consiliului local, în primul trimestru al anului un raport anual privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ teritoriale care se publică pe pagina de internet a UAT-ului în condițiile legii”, astfel în calitate de primar al comunei Scărișoara, județul Alba, vă înaintez prezentul raport de activitate pe anul 2023, […]

Citește mai mult