Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna / contrasemna / aviza actele administrative, precum și obiecţiile cu privire la legalitate.

Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor

* Mai jos afișăm sub formă de listă (plus un sumar), numai documentele care necesită dezbatere publică.
Pentru a citi documentele în întregime, dați clic pe titlul fiecăruia. Este posibil ca pentru unele dintre ele cetățenii să nu aibă nicio sugestie sau opinie.

Proiectele hotărârilor Consiliului Local

Proiecte de dispoziţii ale autorităţii executive
(Primăria comunei)

Dezbatere publică a problemelor care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice locale

Subiectul propus dezbaterii publice:

[gwolle_gb]

Minutele și procesele verbale de ședință ale Consiliului Local
(în care se consemnează, în rezumat, punctele de vedere exprimate de participanţi la o şedinţă publică).

Publicații de căsătorie

Anunțuri publice
(anunțuri imobiliare, somații publice, posturi vacante, documente care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoştinţă publică)

Declarații de avere și de interese

Declaratie de avere -2024

Declaratie de avere Pasca Emilia -Secretar  general comuna :https://scarisoara.ro/wp-content/uploads/2024/03/DECLARTIE-AVERE-SECRETAR-PASCA-EMILIA.pdf Declaratie de interese Pasca Emilia – secretar general comuna : https://scarisoara.ro/wp-content/uploads/2024/03/DECLARATIE-INTERESE-SECRETAR-PASCA-EMILIA.pdf   Declaratie de avere Petruse Florin Nicolae – consilier https://scarisoara.ro/wp-content/uploads/2024/03/DECLARATIE-AVERE-PETRUSE-NICOLAE-FLORIN-3.pdf Declaratie de interese Petruse Florin Nicolae -consilier :https://scarisoara.ro/wp-content/uploads/2024/03/DECLARATIE-INTERESE-PETRUSE-NICOLAE-FLORIN.pdf  

Citește mai mult

Declaratie de avere si interese ale demnitarilor pe anul 2022

Costea Cristian Vasile -primar  Declaratie de avere –https://scarisoara.ro/wp-content/uploads/2023/11/Declaratie-avere-Costea-Cristian-Vasile.pdf Declaratie de interese –https://scarisoara.ro/wp-content/uploads/2023/11/Declaratie-interese-Costea-Cristian-Vasile.pdf Pasca Gheorghe Dumitru -viceprimar  Declaratie de avere –https://scarisoara.ro/wp-content/uploads/2023/11/Declaratie-avere-Pasca-Gheorghe.pdf Declaratie de interese –https://scarisoara.ro/wp-content/uploads/2023/11/declaratie-interese-Pasca-Gheorghe.pdf Tartarian Sofia -secretar general comuna  Declaratie de avere- https://scarisoara.ro/wp-content/uploads/2023/11/Declatarie-avere-Tartarian-Sofia.pdf Declaratie de interese –https://scarisoara.ro/wp-content/uploads/2023/11/Declaratie-interese-Tartarian-Sofia.pdf

Citește mai mult

Declaratii de avere si interese ale membrilor Consiliului Local al comunei Scarisoara pentru anul 2022

Declaratii de avere si interese ale membrilor Consiliului Local al comunei Scarisoara pentru anul 2022 Costea Cristian Vasile -primar  Declaratie de avere –https://scarisoara.ro/wp-content/uploads/2023/10/Declaratie-avere-Costea-Cristian-Vasile.pdf Declaratie de interese –https://scarisoara.ro/wp-content/uploads/2023/10/Declaratie-interese-Costea-Cristian-Vasile.pdf Pasca Gheorghe Dumitru -viceprimar  Declaratie de avere –https://scarisoara.ro/wp-content/uploads/2023/10/Declaratie-avere-Pasca-Gheorghe.pdf Declaratie de interese –https://scarisoara.ro/wp-content/uploads/2023/10/declaratie-interese-Pasca-Gheorghe.pdf Costea Rodica -consilier Declaratie de avere –https://scarisoara.ro/wp-content/uploads/2023/10/Declaratie-avere-Costea-Rodica.pdf Declaratie de interese-https://scarisoara.ro/wp-content/uploads/2023/10/Declaratie-interese-Costea-Rodica.pdf Ivan Lucian Marin -consilier Declaratie de avere –https://scarisoara.ro/wp-content/uploads/2023/10/Declaratie-avere-Ivan-Lucian-Marin.pdf Declaratie de interese-https://scarisoara.ro/wp-content/uploads/2023/10/Declaratie-interese-Ivan-Lucian-Marin.pdf Ivan Vasile -consilier Declaratie de avere –https://scarisoara.ro/wp-content/uploads/2023/10/Declaratie-avere-Ivan-Vasile-1.pdf Declaratie de interese –https://scarisoara.ro/wp-content/uploads/2023/10/Declaratie-interese-Ivan-Vasile.pdf Jurj Ana Irina-consilier Declaratie de avere-https://scarisoara.ro/wp-content/uploads/2023/10/Declaratie-avere-Jurj-Ana-Irina-1.pdf Declaratie de interese –https://scarisoara.ro/wp-content/uploads/2023/10/Declaratie-interese-Jurj-Ana-Irina.pdf Maris Iochim -consilier Declaratii de avere –https://scarisoara.ro/wp-content/uploads/2023/10/Declaratie-avere-Maris-Ioachim-1.pdf Declaratie de interese –https://scarisoara.ro/wp-content/uploads/2023/10/Declaratie-interese-Maris-Ioachim.pdf Pasca Ioan -consilier Declaratie de avere-https://scarisoara.ro/wp-content/uploads/2023/10/Declaratie-avere-Pasca-Ioan-1.pdf Declaratie de […]

Citește mai mult

Transparența veniturilor salariale

Rapoarte și studii

Toate documentele de interes public

R A P O R T PRIVIND SITUAȚIA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ȘI DE MEDIU A COMUNEI SCĂRIȘOARA PE ANUL 2023

ROMÂNIA JUDEȚUL ALBA COMUNA SCĂRIȘOARA PRIMAR NR.931/08.02.2024 R A P O R T PRIVIND SITUAȚIA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ȘI DE MEDIU A COMUNEI SCĂRIȘOARA PE ANUL 2023 Primarul comunei Scărișoara, județul Alba; Având în vedere prevederile art.155 alin.(3) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, conform căruia” primarul prezintă consiliului local, în primul trimestru al anului un raport anual privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ teritoriale care se publică pe pagina de internet a UAT-ului în condițiile legii”, astfel în calitate de primar al comunei Scărișoara, județul Alba, vă înaintez prezentul raport de activitate pe anul 2023, […]

Citește mai mult