Proiectul de Hotarare nr. 25-2023 privind aprobarea sustinerii Parteneriatului LEADER Grupul de Acțiune Locală-GAL Arieșul Mare prin includerea teritoriului Comunei Scărișoara în parteneriat

Proiect de hotărâre nr. 22-2023 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al comunei Scărișoara pentru anul 2023

Proiect de hotarare nr.7 privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce vor fi efectuate de persoanele apte de munca a fam. cu VMG

Proiect de hotarare nr.5 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Scărișoara , pentru a face parte din comisia de evaluare a performantelor profesionale al secretarului general al comunei Scărișoara

Proiect de hotarare nr.4 privind asumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor cadru pentru achizitionarea produselor si prestare de servicii