Proiect de hotarare nr. 59 privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din invațămantul preuniversitar respectiv Scoala Gimaziala Scărișoara aferente lunilor septembrie , octombrie , noiembrie 2022

Proiect de Hotarare nr. 50 -rivind aprobarea impozitelor si taxelor locale precum si a taxelor speciale pe anul 2023