Informații publice

BULETIN INFORMATIV

În acest spațiu sunt publicate rapoartele anuale privind implementarea Legii 544/2001 și informări diverse în legătură cu starea comunității sau aspecte legate de activitatea administrației publice locale.

Citește aici buletinele informative: