Informații publice

TOATE DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC

În acest spațiu pot fi văzute toate documentele de interes public, indiferent de categoria lor.

Afișarea documentelor aici:

R A P O R T PRIVIND SITUAȚIA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ȘI DE MEDIU A COMUNEI SCĂRIȘOARA PE ANUL 2023

ROMÂNIA JUDEȚUL ALBA COMUNA SCĂRIȘOARA PRIMAR NR.931/08.02.2024 R A P O R T PRIVIND SITUAȚIA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ȘI DE MEDIU A COMUNEI SCĂRIȘOARA PE ANUL 2023 Primarul comunei Scărișoara, județul Alba; Având în vedere prevederile art.155 alin.(3) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, conform căruia” primarul prezintă consiliului local, în primul trimestru al anului un raport anual privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ teritoriale care se publică pe pagina de internet a UAT-ului în condițiile legii”, astfel în calitate de primar al comunei Scărișoara, județul Alba, vă înaintez prezentul raport de activitate pe anul 2023, […]

Citește mai mult