Banner

Investim in viitor!

Asociația A.S. 2001 Alba Iulia, în calitate de beneficiar, împreună cu Primăria Cîmpeni, Primăria Scărișoara, Clubul de Ecologie și Turism Montan ALBAMONT și Școlile gimnaziale din Cîmpeni și Scărișoara în calitate de parteneri, implementează în perioada august 2017 – iulie 2020, proiectul ”Investim în viitor!”. Proiectul are o valoare totală de 21.633.721,26 lei din care 18.388.663,09 finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Capital Uman, 3.172.292,91 de la bugetul național și 72.765,28 contribuția proprie a beneficiarului.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:

Scopul proiectului: Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din 2 comunitati marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome din judetul Alba;

Activitatile proiectului vor contribui la atingerea Obiectivului specific, Prioritatea de investiții 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări,  Axa prioritară 4:  Incluziunea socială și combaterea sărăciei, ale Programului Operational Capital Uman,  respectiv: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate.

Serviciile integrate acordate celor 555 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din cele 2 comunitati in care exista mai mult de 30% populatie apartinand minoritatii rome, din judetul Alba, vor contribui in mod direct la cresterea sanselor de incluziune sociala a acestora, de depasire a situatiei de saracie persistenta si implicit la modificarea indicatorilor care incadreaza comunitatile in categoria celor marginalizate;

Prin intermediul acestui proiect vom oferi persoanelor care locuiesc in perimetrul celor doua comunitati marginalizate vizate ( Scarisoara si Campeni, – Valea caselor) acces la toate tipurile de servicii prin intermediul carora pot depasi situatia de vulnerabilitate si excluziune sociala, pentru toate categoriile de varsta, sex, educatie si nevoi identificate, oferindu-le oportunitati egale de educatie, ocupare, trai, acces servicii, cu locuitorii din zonele nemarginalizate.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Facilitarea accesului la educatie pentru 150 copii care locuiesc in satul Scarisoara sau comunitatea Valea Caselor –Campeni, judetul Alba, pe parcursul a 36 luni

  2. Facilitarea accesului la un loc de munca pentru cel putin 278 de persoane, locuitori din satul Scarisoara sau comunitatea Valea Caselor –Campeni, judetul Alba, pe parcursul a 36 luni

  3. Facilitarea ocuparii pe cont propriu, in domeniii non agricole, pentru 60 de persoane, locuitori din satul Scarisoara sau comunitatea Valea Caselor –Campeni, judetul Alba, pe parcursul a 36 luni

  4. Facilitarea accesului la servicii sociale si medicale a cel putin 500 de persoane, locuitori din satul Scarisoara sau comunitatea Valea Caselor –Campeni, judetul Alba, pe parcursul a 36 luni

  5. Imbunatarirea conditiilor de locuit pentru cel putin 110 gospodarii din satul Scarisoara sau comunitatea Valea Caselor –Campeni, judetul Alba, pe parcursul a 36 luni

  6. Acordarea de asistenta juridica pentru reglementarea actelor pentru cel putin 130 persoane din satul Scarisoara sau comunitatea Valea Caselor –Campeni, judetul Alba, pe parcursul a 36 luni

  7. Implicarea in activitati de informare, constientizare, combaterea disctriminarii, implicare civica, voluntariat, dezvoltare comunitara a cel putin 240 persoane din satul Scarisoara sau comunitatea Valea Caselor –Campeni, judetul Alba, pe parcursul a 36 luni

  8. Implementarea proiectului in conditii de eficienta si eficacitate ridicata, bine fundamentat, mediatizat si administrat corespunzator.

CITEȘTE MAI MULT:

27043499_1697770626932498_1676644286_n
27266948_1697770540265840_2037902881_o
27266948_1697770580265836_1707617347_o
27267995_1697770433599184_1456760790_o
27330104_1697770560265838_2136442055_o
28383351_1737043546338539_1213597002_n
28383942_1737043219671905_1847248589_n
28450507_1737044429671784_378226599_n
28461485_1737044546338439_1800894514_o
28504129_1737044496338444_1141764756_o
28511322_1737043576338536_1120547556_n
28511920_1737044536338440_45556192_n
28534782_1737043543005206_1847204958_n
28548120_1737044716338422_1363675807_o
29748192_1773912255985001_2073957866_o
29830813_179943525974007_45059270_o
34189772_197751987526494_3851157201339023360_n
34193112_197751550859871_3669433239509925888_n
34198921_197752730859753_4736330650871660544_n
34199852_197752970859729_4636537326267269120_n
34200496_197750470859979_3919070199180951552_n
34258518_197752530859773_6697408522042212352_n
34268708_197752444193115_4099333017430917120_n
34346958_197751260859900_4298479788974145536_n
34418524_197752827526410_4212651696561586176_n
previous arrow
next arrow