Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna / contrasemna / aviza actele administrative, precum și obiecţiile cu privire la legalitate.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor

* Mai jos afișăm sub formă de listă (plus un sumar), numai documentele care necesită dezbatere publică.
Pentru a citi documentele în întregime, dați clic pe titlul fiecăruia. Este posibil ca pentru unele dintre ele cetățenii să nu aibă nicio sugestie sau opinie.

Proiectele hotărârilor Consiliului Local

Proiect de hotarare nr.26 privind aprobarea participarii uat comina Scărișoara,în cadrul PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR)COMPONENTA 10

Proiect de hotarare nr.26 privind aprobarea participarii uat comina Scărișoara,în cadrul PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR)COMPONENTA 10FONDUL OCAL/INVESTIȚIA 1.3 -Reabilitare moderata a cladirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ -teritoriale și aprobarea proiectului ,,Renovare energetică modernă a Scolii Gimnaziale din Comuna Scărișoara , județul Alba ,,

Print Friendly, PDF & Email
Citește mai mult

Proiecte de dispoziţii ale autorităţii executive
(Primăria comunei)

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Dezbatere publică a problemelor care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice locale

Subiectul propus dezbaterii publice:

Anunt public – Proiectul de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021, cu rata inflatiei de 3,8%

Anunt public – Proiectul de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021, cu rata inflatiei de 3,8% Deschide documentul aici Referat  de aprobare a proiectul de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021, cu rata inflatiei de 3,8% Deschide documentul aici Acest proiect este supus dezbaterii publice

Print Friendly, PDF & Email
Citește mai mult

Proiecte de hotărâre nr.10, 11, 12, 13, 14, 15 ale Consiliului Local

Proiect de hot nr.10/2020 alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Scarisoara Proiect de hot nr. 11/2020, completarea   Regulamentului de organizare si functinare a Consiliului Local Proiect de hot nr. 12/2020, adoptarea programului de masuri privind inbunatatirea factorilor de mediu Proiect de hot nr.13 /2020, rectificarea 1 a bugetului locak  pe anul 2020 Proiect de hot. nr.14 /2020, aprobarea organizarii evenimentului ,,Nunta de aur”, acordare premii si Diplome Proiect de hot nr. 15/2020, desemnarea consilierilor locali, membri ai comisiei pentru evaluarea secretarului general comunei Scarisoara Aceste proiecte sunt supuse dezbaterii publice

Print Friendly, PDF & Email
Citește mai mult

Proiectul de hotarare nr.9/2020 privind aprobarea Bugetului local pe anul 2020

ANUNȚ PUBLIC Comuna Scărișoara, județul Alba, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, își face publică intenția de a aproba printr-o hotărâre bugetul comunei Scărișoara pe anul 2020. Proiectul de hotărâre nr.9/2020, este publicat pe site-ul comunei Scărișoara www.scarisoara.ro (sau atașat sub acest anunț) și afișat la sediul instituției din comuna Scărișoara, sat Scărișoara, nr. 205. Cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii care au valoare de recomandare, până la data de 21.02.2020, la sediul primăriei Scărișoara sau prin e-mail scarisoara@ab.e-adm.ro Deschide documentul aici Pentru a vă exprima opiniile puteți […]

Print Friendly, PDF & Email
Citește mai mult
[gwolle_gb]

Minutele și procesele verbale de ședință ale Consiliului Local
(în care se consemnează, în rezumat, punctele de vedere exprimate de participanţi la o şedinţă publică).

Publicații de căsătorie

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Anunțuri publice
(anunțuri imobiliare, somații publice, posturi vacante, documente care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoştinţă publică)

Hotararea nr. 3/2021 privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce vor fi efectuate de persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social in anul 2021

Hotararea nr. 3/2021 privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce vor fi efectuate de persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social in anul 2021 Deschide documentul aici

Print Friendly, PDF & Email
Citește mai mult

Declarații de avere și de interese

Declarații de avere și de interese – 2018

Declarații de avere și de interese ale membrilor Consiliului Local al comunei Scărișoara pentru anul 2017 COSTEA RODICA DECLARATIE DE AVERE-COSTEA RODICA DECLARATIE DE INTERESE-COSTEA RODICA COSTEA PETRU VALENTIN DECLARATIE DE AVERE- COSTEA PETRU – VALENTIN DECLARATIE DE INTERESE- COSTEA PETRU – VALENTIN IVAN LUCIAN MARIN DECLARATIE DE AVERE-IVAN LUCIAN MARIN DECLARATIE DE INTERESE-IVAN LUCIAN MARIN IVAN VASILE DECLARATIE DE AVERE-IVAN VASILE DECLARATIE DE INTERESE-IVAN VASILE JURJ TUDOR MIHAI DECLARATIE DE AVERE-JURJ TUDOR MIHAI DECLARATIE DE INTERESE-JURJ TUDOR MIHAI LAZEA IOSIF DECLARATIE DE AVERE- LAZEA IOSIF DECLARATIE DE INTERESE- LAZEA IOSIF MARIȘ IOCHIM DECLARATIE DE AVERE-MARIS IOACHIM DECLARATIE DE INTERESE-MARIS IOACHIM […]

Print Friendly, PDF & Email
Citește mai mult

Declarații de avere și de interese 2017

Declarații de avere și de interese ale membrilor Consiliului Local al comunei Scărișoara pentru anul 2017 COSTEA RODICA DECLARATIE DE AVERE – COSTEA RODICA DECLARATIE DE INTERESE -COSTEA RODICA COSTEA PERTU VALENTIN DECLARATIE DE AVERE – COSTEA PETRU VALENTIN DECLARATIE DE INTERESE -COSTEA PETRU VALENTIN IVAN LUCIAN MARIN DECLARATIE DE AVERE – IVAN LUCIAN DECLARATIE DE INTERESE-IVAN LUCIAN IVAN VASILE DECLARATIE DE AVERE – IVAN VASILE DECLARATIE DE INTERESE – IVAN VASILE JURJ TUDOR MIHAI DECLARATIE DE AVERE – JURJ TEODOR DECLARATIE DE INTERESE -JURJ TEODOR LAZEA IOSIF DECLARATIE DE AVERE – LAZEA IOSIF DECLARATIE DE INTERESE -LAZEA IOSIF MARIȘ IOCHIM […]

Print Friendly, PDF & Email
Citește mai mult

Declarații de avere și de interese 2016

Legislatura 2016 – 2020 Declarații de avere și de interese ale membrilor Consiliului Local al comunei Scărișoarapentru Anul 2016 Declarații de avere și de interese ale membrilor Consiliului Local al comunei Scărișoara COSTEA RODICA descarcă documentul COSTEA PERTU VALENTIN descarcă documentul IVAN LUCIAN MARIN descarcă documentul IVAN VASILE descarcă documentul JURJ TUDOR MIHAI descarcă documentul LAZEA IOSIF descarcă documentul MARIȘ IOCHIM descarcă documentul PAȘCA GHEORGHE DUMITRU descarcă documentul PAȘCA MARCEL DANIEL descarcă documentul RĂDAC DOREL descarcă documentul LAZEA NICOLAE descarcă documentul Declarații de avere și de interese ale deținătorilor de funcții de demnitate publică PRIMAR COSTEA CRISTIAN VASILE descarcă documentul VICEPRIMAR […]

Print Friendly, PDF & Email
Citește mai mult

Transparența veniturilor salariale

Hotararea nr. 7/2021 pentru stabilirea unor masuri cu privire la salariile de baza ale functionarilor publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Scarisoara pentru anul 2021

Hotararea nr. 7/2021 pentru stabilirea unor masuri cu privire la salariile de baza ale functionarilor publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Scarisoara pentru anul 2021

Deschide documentul aici

Print Friendly, PDF & Email

Rapoarte și studii

Raport de activitate al consilierilor locali pe 2018

1. Raport de activitate pentru anul 2018 – consilier COSTEA Rodica 2. Raport de activitate pentru anul 2018 – consilier IVAN Vasile 3. Raport de activitate pentru anul 2018 – consilier JURJ Teodor Mihai 4. Raport de activitate pentru anul 2018 – consilier LAZEA Iosif 5. Raport de activitate pentru anul 2018 – consilier MARIȘ Ioachim 6. Raport de activitate pentru anul 2018 – consilier PAȘCA Marcel 7. Raport de activitate pentru anul 2018 – consilier RĂDAC Dorel 8. Raport de activitate pentru anul 2018 – consilier LAZEA Nicolae  

Print Friendly, PDF & Email
Citește mai mult

Toate documentele de interes public

Print Friendly, PDF & Email