Registrul pentru evidența PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI

​Conform Legii nr. 52/2003 în acest spațiu sunt aduse la cunoștința cetățenilor proiectele de hotărări ale Consiliului Local, propuse pentru dezbaterea publică.
Vă puteți exprima opiniile în scris la sediul primăriei comunei Scărișoara sau pe această pagină în spațiul rezervat comentariilor.

* Opiniile exprimate vor fi verificate de către admin. înainte de a fi date publicității.

Proiect de hotărâre nr. 2471/07.06.2018

Proiect de hotărâre nr.2471/07.06.2018 privind aprobare Raportului informării și consultării publicului cu privire la elaborarea Planului de Urbanism General al Comunei Scărișoara și Regulamentul local de urbanism aferent – Etapa elaborării propunerilor PUD și RLU DESCARCĂ DOCUMENTUL AICI

Print Friendly, PDF & Email
Citește mai mult

Registrul pentru evidența HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL

Hotararea nr.13/14.05.2019

Hotararea nr.13/14.05.2019 – privind accesarea schemei de ajutorde stat, precum si instrumentarea dosarului tehnic cu desemnarea reprezentantului legal pentru accesarea schemei de ajutor de stat “Servicii de silvomediu , servicii climatice si conservarea padurilor “, aferenta Masurii 15 “Servicii de silvomediu , servicii climatice si conservarea padurilor “, Submasura 15.1 “Plati pentru angajamente de silvomediu “, PNDR 2014-2020

Print Friendly, PDF & Email
Citește mai mult

Hotararea nr. 12/25.04.2019

Hotararea nr. 12/25.04.2019 – Cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici cuprinsi in documentatiile tehnice realizate pentru proiectul “Reabilitare Drum Comunal DC135 in comuna Scarisoara, judetul Alba”.

Print Friendly, PDF & Email
Citește mai mult

Hotararea nr. 9/25.04.2019

Hotararea nr. 9/25.04.2019 – Privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar respectiv Scoala Gimnaziala Scarisoara aferente lunilor decembrie 2018, ianuarie,februarie, martie 2019

Print Friendly, PDF & Email
Citește mai mult
Print Friendly, PDF & Email