Hotararea nr.39 privind aprobarea cererii de finantare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție ,,Modernizare drumuri comunale în comuna Scărișoara , judetul Alba ,, prin Programul Național de Investiții ,,Anghel Saligny,, aprobat prin OUG nr. 95/2021

Descarca documentul aici :Hotararea nr.39 privind aprobarea cererii de finantare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție ,,Modernizare drumuri comunale în comuna Scărișoara , judetul Alba ,, prin Programul Național de Investiții ,,Anghel Saligny,, aprobat prin OUG nr. 95/2021

Proiect de hotarare nr.40 privind aprobarii si completariiorganigramei și statului de funcții și aRegulamentului de organizare și funcționare alaparatului de specialitate al primarului

Descarca documentul aici :https://scarisoara.ro/wp-content/uploads/2021/11/Proiect-de-hotarare-nr.40-privind-aprobarii-si-completariiorganigramei-si-statului-de-functii-si-aRegulamentului-de-organizare-si-functionare-alaparatului-de-specialitate-al-primarului.pdf

Lista tuturor funcțiilor din cadrul Primăriei comunei Scărișoara și subordonate Consiliului Local Scărișoara , plătite din fonduri publice, publicata conform art.33 din Legea 153-2017

Descarca documentul aici :https://scarisoara.ro/wp-content/uploads/2021/11/Lista-tuturor-functiilor-din-cadrul-Primariei-comunei-Scarisoara-si-subordonate-Consiliului-Local-Scarisoara-platite-din-fonduri-publice-publicata-conform-art.33-din-Legea-153-2017.pdf