Proiect de Hotarare nr. 51 privind valorificarea materiaului lemnos prin licitatie si stabilirea pretului de pornire a licitatiei materialului lemnos pe picior catre agentii economici autorizati

Proiect de Hotararea nr. 49 referitor la analiza stadiului de inscriere a datelor in regimul agricol pentru trim. III,anul 2022 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activități

Proiect de Hotarare nr. 47 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii , a indicatorilor tehnico-economici si a devizului pentru MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA SCARISOARA , JUDETUL ALBA

Proiect de Hotarare nr. 50 -rivind aprobarea impozitelor si taxelor locale precum si a taxelor speciale pe anul 2023