Informații publice

ANUNȚURI PUBLICE

Liberul acces la informațiile de interes public este garantat prin lege. Accesul cetățenilor la informațiile de interes public este garantat de  Legea 544/2001 și Legea 52/2003 . 

Citește aici anunțurile publice

Hotararea nr. 40-2019

Hotararea nr. 40 -2019, privind stabilirea componentei echipei mobile, pentru interventia de urgentain cazurile de violenta domestica Deschide documentul aici

Citește mai mult

Hotararea nr. 39-2019

Hotararea nr. 39-2019 – privind modificarea si reorganizarea organigramei , a statutului de functii si a statutului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Scarisoara Deschide documentul aici

Citește mai mult