Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna / contrasemna / aviza actele administrative, precum și obiecţiile cu privire la legalitate.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor

* Mai jos afișăm sub formă de listă (plus un sumar), numai documentele care necesită dezbatere publică.
Pentru a citi documentele în întregime, dați clic pe titlul fiecăruia. Este posibil ca pentru unele dintre ele cetățenii să nu aibă nicio sugestie sau opinie.

Proiectele hotărârilor Consiliului Local

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Proiecte de dispoziţii ale autorităţii executive
(Primăria comunei)

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Dezbatere publică a problemelor care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice locale

Subiectul propus dezbaterii publice:

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

[gwolle_gb]

Minutele și procesele verbale de ședință ale Consiliului Local
(în care se consemnează, în rezumat, punctele de vedere exprimate de participanţi la o şedinţă publică).

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Publicații de căsătorie

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Anunțuri publice
(anunțuri imobiliare, somații publice, posturi vacante, documente care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoştinţă publică)

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Declarații de avere și de interese

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Transparența veniturilor salariale

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Rapoarte și studii

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Toate documentele de interes public

Dispoziția de primar nr.52-53/27.03.2018

Dispoziția de primar nr.53/27.03.2018, privind încetarea contractului individual de muncă a doamnei Pașca Floarea Angelica din funcția de asistent personal DISPOZITIA 53-27.03.2018 Dispoziția de primar nr.52/27.03.2018, privind începerea procedurii de consultare a publicului cu privire la elaborarea Planului Urbanistic General al Comunei Scărișoara și a Regulamentului Local aferent DISPOZITIA 52-27.03.2018

Citește mai mult

Dispoziția de primar nr. 31-51/23.03.2018

Dispoziția de primar nr.46/28.02.2018, privind stabilirea salariului de bază pentru asistent medical comunitar DISPOZITIA 46-28.02.2018 Dispoziția de primar nr.45/28.02.2018, privind acordarea ajutorului social pentru Lazea Teodor Nicolae DISPOZITIE 45-28.02.2018 Dispoziția de primar nr.44/28.02.2018, privind acordarea ajutorului social pentru Pașca Ioan DISPOZITIA 44-28.02.2018 Dispoziția de primar nr.43/28.02.2018, privind încetarea și recuperarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne de la Briciu Vasile DISPOZITIA 43-28.02.2018 Dispoziția de primar nr.42/28.02.2018, privind încetarea și recuperarea sumelor încasate necuvenit pentru ajutorul social de către Briciu Vasile DISPOZITIA 42-28.02.2018 Dispoziția de primar nr.41/28.02.2018, privind modificarea și recuperarea ajutorului social pentru Pădurean Dionisie DISPOZITIA 41-28.02.2018 Dispoziția de primar […]

Citește mai mult

Dispoziția de primar nr. 47-50/20.03.2018

Dispoziția de primar nr.50/20.03.2018, privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne familiilor și persoanelor singure care au depus cerere în lunile octombrie 2017 – martie 2018 DISPOZITIA 50-20.03.2018 Dispoziția de primar nr.49/20.03.2018, privind încadrarea d.lui Stan Sorin Ciprian ca asistent personal DISPOZITIA 49-20.03.2018 Dispoziția de primar nr.48/20.03.2018, privind acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă d.lui Maris Ioachim, asistent personal DISPOZITIA 48-20.03.2018 Dispoziția de primar nr.47/20.03.2018, privind acordarea indemnizației de persoane cu handicap grav pentru Mocan Maria DISPOZITIA 47-28.02.2018  

Citește mai mult

Dispoziția de primar nr.31-47/28.02.2018

Dispoziția de primar nr. 47/28.02.2018 privind acordarea indemnizației lunare de handicap pentru Mocan Maria DISPOZITIA 47-28.02.2018 Dispoziția de primar nr. 46/28.02.2018 privind stabilirea salariului de bază pentru asistent medical comunitar DISPOZITIE 45-28.02.2018 Dispoziția de primar nr. 45/28.02.2018 privind acordarea ajutorului social pentru Lazea Teodor Nicolae DISPOZITIE 45-28.02.2018 Dispoziția de primar nr. 44/28.02.2018 privind acordarea ajutorului social pentru Pașca Ian DISPOZITIA 44-28.02.2018 Dispoziția de primar nr. 43/28.02.2018 pentru încetarea și recuperarea sumelor încasate necuvenit a ajutorului de încălzirea locuinței cu lemne pentru Briciu Vasile DISPOZITIA 43-28.02.2018 Dispoziția de primar nr. 42/28.02.2018 pentru încetarea și recuperarea sumelor încasate necuvenit a ajutorului social pentru […]

Citește mai mult