Dispoziții de primar nr.59-63/30.03.2018

 • Dispoziția de primar nr.63/30.03.2018, privind acordarea ajutorului social pentru Toader Ioana-Andreea
  DISPOZITIA 63-30.03.2018
 • Dispoziția de primar nr.62/30.03.2018, privind modificarea ajutorului social pentru Olar Cornel
  DISPOZITIA 62-30.03.2018
 • Dispoziția de primar nr.61/30.03.2018, privind modificarea ajutorului social pentru Toldea Vandana Mihaela
  DISPOZITIA 61-30.03.2018
 • Dispoziția de primar nr.60/30.03.2018, privind încetarea ajutorului social pentru Stan Sorin Ciprian
  DISPOZITIA 60-30.03.2018
 • Dispoziția de primar nr.59/30.03.2018, privind încetarea, recuperarea ajutorului social și ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru Pădurean Dionisie
  DISPOZITIA 59-30.03.2018
Print Friendly, PDF & Email

Dispoziții de primar nr.54-58/29.03.2018

 • Dispoziția de primar nr.58/29.03.2018, privind repunerea în plată a ajutorului social pentru Mocioiu Sergiu
  DISPOZITIA 58-29.03.2018
 • Dispoziția de primar nr.57/29.03.2018, privind modificarea ajutorului social pentru Mocioiu Roxana Magdalena
  DISPOZITIA 57-29.03.2018
 • Dispoziția de primar nr.56/29.03.2018, privind încetarea acordării ajutorului social, a alocație de susținere a familiei monoparentale pentru Pădurean Alina Elena
  DISPOZITIA 56-29.03.2018
 • Dispoziția de primar nr.55/29.03.2018, privind încetarea acordării alocației de susținere a familiei Purda Mihai Dorel
  DISPOZITIA 55-29.03.2018
 • Dispoziția de primar nr.54/29.03.2018, privind modificarea repartizării pe trimestre a veniturilor și cheltuielilor bugetului local al Comunei Scărișoara pe anul în curs
  DISPOZITIA 54-29.03.2018
Print Friendly, PDF & Email

Dispoziția de primar nr.52-53/27.03.2018

 • Dispoziția de primar nr.53/27.03.2018, privind încetarea contractului individual de muncă a doamnei Pașca Floarea Angelica din funcția de asistent personal
  DISPOZITIA 53-27.03.2018
 • Dispoziția de primar nr.52/27.03.2018, privind începerea procedurii de consultare a publicului cu privire la elaborarea Planului Urbanistic General al Comunei Scărișoara și a Regulamentului Local aferent
  DISPOZITIA 52-27.03.2018
Print Friendly, PDF & Email

Dispoziția de primar nr. 31-51/23.03.2018

 • Dispoziția de primar nr.46/28.02.2018, privind stabilirea salariului de bază pentru asistent medical comunitar
  DISPOZITIA 46-28.02.2018
 • Dispoziția de primar nr.45/28.02.2018, privind acordarea ajutorului social pentru Lazea Teodor Nicolae
  DISPOZITIE 45-28.02.2018
 • Dispoziția de primar nr.44/28.02.2018, privind acordarea ajutorului social pentru Pașca Ioan
  DISPOZITIA 44-28.02.2018
 • Dispoziția de primar nr.43/28.02.2018, privind încetarea și recuperarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne de la Briciu Vasile
  DISPOZITIA 43-28.02.2018
 • Dispoziția de primar nr.42/28.02.2018, privind încetarea și recuperarea sumelor încasate necuvenit pentru ajutorul social de către Briciu Vasile
  DISPOZITIA 42-28.02.2018
 • Dispoziția de primar nr.41/28.02.2018, privind modificarea și recuperarea ajutorului social pentru Pădurean Dionisie
  DISPOZITIA 41-28.02.2018
 • Dispoziția de primar nr.40/28.02.2018, privind modificarea și recuperarea ajutorului social pentru Jurj Traian
  DISPOZITIA 40-28.02.2018
 • Dispoziția de primar nr.39/28.02.2018, privind modificarea ajutorului social, a alocație de susținere a familei și recuperarea ajutorului social pentru Buha Lucreția
  DISPOZITIA 39-28.02.2018
 • Dispoziția de primar nr.38/28.02.2018, privind modificarea ajutorului social, a alocație de susținere a familei și recuperarea ajutorului social motorcea Elvira
  DISPOZITIA 38-28.02.2018
 • Dispoziția de primar nr.37/28.02.2018, privind modificarea ajutorului de susținere a familei și recuperarea ajutorului social pentru Bere Abel
  DISPOZITIA 37-28.02.2018
 • Dispoziția de primar nr.36/28.02.2018, privind recuperea și modificarea ajutorului social pentru petaca Ana
  DISPOZITIA 36-28.02.2018
 • Dispoziția de primar nr.35/28.02.2018, privind recuperea ajutorului social, modificarea titularului de susținere a familiei pentru Bucătaru Elena
  DISPOZITIA 35-28.02.2018
 • Dispoziția de primar nr.34/28.02.2018, privind repunerea în plată și modificarea ajutorului social pentru Mocoiu Sergiu
  DISPOZITIA 34-28.02.2018
 • Dispoziția de primar nr.33/28.02.2018, privind repunerea în plată și modificarea ajutorului social pentru Toldea Vandana Mariana
  DISPOZITIA 33-28.02.2018
 • Dispoziția de primar nr.31/28.02.2018, privind modificarea alocației de susținere a familei Androne Alina-Adriana
  DISPOZITIA 31-28.02.2018
Print Friendly, PDF & Email

Dispoziția de primar nr. 47-50/20.03.2018

 • Dispoziția de primar nr.50/20.03.2018, privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne familiilor și persoanelor singure care au depus cerere în lunile octombrie 2017 – martie 2018
  DISPOZITIA 50-20.03.2018
 • Dispoziția de primar nr.49/20.03.2018, privind încadrarea d.lui Stan Sorin Ciprian ca asistent personal
  DISPOZITIA 49-20.03.2018
 • Dispoziția de primar nr.48/20.03.2018, privind acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă d.lui Maris Ioachim, asistent personal
  DISPOZITIA 48-20.03.2018
 • Dispoziția de primar nr.47/20.03.2018, privind acordarea indemnizației de persoane cu handicap grav pentru Mocan Maria
  DISPOZITIA 47-28.02.2018

 

Print Friendly, PDF & Email

Dispoziția de primar nr.31-47/28.02.2018

 • Dispoziția de primar nr. 47/28.02.2018 privind acordarea indemnizației lunare de handicap pentru Mocan Maria
  DISPOZITIA 47-28.02.2018
 • Dispoziția de primar nr. 46/28.02.2018 privind stabilirea salariului de bază pentru asistent medical comunitar
  DISPOZITIE 45-28.02.2018
 • Dispoziția de primar nr. 45/28.02.2018 privind acordarea ajutorului social pentru Lazea Teodor Nicolae
  DISPOZITIE 45-28.02.2018
 • Dispoziția de primar nr. 44/28.02.2018 privind acordarea ajutorului social pentru Pașca Ian
  DISPOZITIA 44-28.02.2018
 • Dispoziția de primar nr. 43/28.02.2018 pentru încetarea și recuperarea sumelor încasate necuvenit a ajutorului de încălzirea locuinței cu lemne pentru Briciu Vasile
  DISPOZITIA 43-28.02.2018
 • Dispoziția de primar nr. 42/28.02.2018 pentru încetarea și recuperarea sumelor încasate necuvenit a ajutorului social pentru Briciu Vasile
  DISPOZITIA 42-28.02.2018
 • Dispoziția de primar nr. 41/28,02.2018 privind recuperarea ajutorului social pentru Pădurean Dionisie
  DISPOZITIA 41-28.02.2018
 • Dispoziția de primar nr. 40/28,02.2018 privind recuperarea ajutorului social pentru Jurj Traian
  DISPOZITIA 40-28.02.2018
 • Dispoziția de primar nr. 39/28,02.2018 privind modificarea alocației de susținere a familiei și recuperarea ajutorului social pentru Buha Lucreția
  DISPOZITIA 39-28.02.2018
 • Dispoziția de primar nr. 38/28,02.2018 privind modificarea alocației de susținere a familiei și recuperarea ajutorului social pentru Motorcea Elvira
  DISPOZITIA 38-28.02.2018
 • Dispoziția de primar nr. 37/28,02.2018 privind modificarea alocației de susținere a familiei și recuperarea ajutorului social pentru Bere Abel
  DISPOZITIA 37-28.02.2018
 • Dispoziția de primar nr. 36/28,02.2018 privind recuperarea ajutorului social pentru Petaca Ana
  DISPOZITIA 36-28.02.2018
 • Dispoziția de primar nr. 35/28,02.2018 privind recuperarea și modificarea titularului alocației de susținere a familiei pentru Șchiop Viorel și Bucătaru Elena
  DISPOZITIA 35-28.02.2018
 • Dispoziția de primar nr.34/28,02.2018 privind repunere și modificare ajutor social pentru Mocioiu Sergiu
  DISPOZITIA 34-28.02.2018
 • Dispoziția de primar nr.33/28,02.2018 privind repunere și modificare ajutor social pentru Toldea Vandana Mihaela
  DISPOZITIA 33-28.02.2018
 • Dispoziția de primar nr.31/28.02.2018 privind mărirea alocației familiei Androne Alina – Adriana
  DISPOZITIA 31-28.02.2018
Print Friendly, PDF & Email