Anunț de lansare a proiectului de buget pentru anul 2019

Comuna Scărișoara supune dezbaterii publice Proiectul de hotărâre a Consiliului Local privind stabilirea Bugetului local al comunei pentru anul 2019.
Cei interesați să trimită opinii se pot adresa direct Primăriei comunei Scărișoara, cu sediul în com. Scărișoara, sat Scărișoara, nr. 205, jud. Alba, sau prin e-mail scarisoara@ab.e-adm.ro.
Opiniile se pot trimite până la 22.04.2019.

Dispoziția de primar nr. 62/02.04.2019 (cu anexe)

Dispoziția de primar nr. 62/02.04.2019 – privind întocmirea Planului anual de perfecționare și a Programului de pregătire profesională cu studiu individual pe anul 2019, pentru personalul din cadrul Primariei Comunei Scărișoara.

  • Anexa 1 la Dispoziția de primar nr. 62/02.04.2019 – Planul de perfecționare al funcționarilor publici din cadrul primăriei comunei Scărișoara

  • Anexa nr. 2 la Dispoziția nr. 62/02.04.2019 – Domenii de perfecționare 

  • Anexa nr. 3 la Dispoziția nr. 62/02.04.2019 -Planul de perfecționare a personalului contractual  din cadrul Primăriei Comunei Scărișoara pentru anul 2019

  • Anexa nr. 4 la Dispoziția nr. 62/02.04.2019 – Programul de pregătire profesională a personalului

  • Anexa nr. 5 la Dispoziția nr. 62/02.04.2019 – Atribuțiile persoanei responsabile cu organizarea și realizarea gestiunii curente a resurselor umane și funcțiilor publice