ANUNȚ IMPORTANT!

Primaria Comunei Scărișoara 
cu sediul în jud.Alba , com. Scărișoara , sat. Scărișoara, nr.205, 
titular al proiectului de plan ,,Plan Urbanistic General Comuna Scărișoara”
cu amplasamentul : Comuna Scărișoara jud. Alba

ANUNȚĂ PUBLICUL INTERESAT

că s-a elaborat și s-a depus la APM Alba prima versiune a planului menționat în vederea solicitării avizului de mediu .
          Informațiile privind potențialul impact asupra mediului a planului de urbanism propus pot fi consultate la sediul APM Alba, str. Lalelor nr. 7 B și la sediul titularului Comuna Scărișoara cu sediul în jud. Alba, com. Scărișoara, sat.Scărișoara, nr.205, în zilele de luni – joi, între  orele 09 – 16 și vineri între orele 09 – 14 .

Observațiile  publicului cu privire la prima versiune a planului propus și eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul APM Alba, în termen de 15 zile calendaristice  de la data apariției prezentului anunț.

Raport de activitate al consilierilor locali pe 2018

1. Raport de activitate pentru anul 2018 – consilier COSTEA Rodica

2. Raport de activitate pentru anul 2018 – consilier IVAN Vasile

3. Raport de activitate pentru anul 2018 – consilier JURJ Teodor Mihai

4. Raport de activitate pentru anul 2018 – consilier LAZEA Iosif

5. Raport de activitate pentru anul 2018 – consilier MARIȘ Ioachim

6. Raport de activitate pentru anul 2018 – consilier PAȘCA Marcel

7. Raport de activitate pentru anul 2018 – consilier RĂDAC Dorel

8. Raport de activitate pentru anul 2018 – consilier LAZEA Nicolae