Proiect de hotarare nr.38-2021privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitie ,,MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII IN COMUNA SCARISOARA , JUDETUL ALBA ,, prin Programul de investitii ,,Anghel Saligny,, aprobat prin O.U.G. nr. 95/2021

Poiect de Hotărâre nr. 32-2021 privind valorificarea materialului lemnos prin licitația și stabilirea prețului de pornire a licitației materialului lemnos pe picior către agenții economici autorizati

Hotărârea nr. 28 privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din învățământul preuniversitar respectiv Școala Gimnazială Scărișoara aferentă lunilor mai și iunie 2021