Proiectul de Hotarare nr. 25-2023 privind aprobarea sustinerii Parteneriatului LEADER Grupul de Acțiune Locală-GAL Arieșul Mare prin includerea teritoriului Comunei Scărișoara în parteneriat

Proces verbal, încheiat în urma selectării dosarelor pentru participarea la concursul ce va avea loc în data de 10.05.2023

România
Judeţul Alba
Comuna Scarisoara
Primăria
Comisia de concurs
Nr.2215/26.04.2023

Proces verbal

Comisia de concurs constituită prin Dispoziţia primarului comunei Scarisoara nr.220/04.04.2023, întrunită în data de 26.04.2023, în vederea selectării dosarelor pentru participarea la concursul ce va avea loc în data de 10.05.2023, in vederea ocuparii postului vacant de inspector, clasa I grad profesional debutant, a constatat următoarele:

  • pentru participarea la concursul pentru postul de inspector ,clasa I grad profesional debutant ,a fost depus un singur dosar, care îndeplineste condiţiile de participare stabilite, în conformitate cu prevederile art. art.25,26 si 126 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioaresi ale art.617 (2) din OUG 57/2019 ,modificata si completata .
  • Termenul limită de depunere a dosarelor a fost data de 25.04.2023 ora 15,00, dată până la
    care s-a înscris un (1) candidat:
    Urmare acestui fapt, Comisia de concurs, în urma verificării dosarului, a constatat că sunt îndeplinite condiţiile de participare, dosarul depus conţine toate actele necesare, drept pentru a declarat-o « admisa » pe candidata Radac Andreea Paula, pentru a participa la concursul in vederea ocuparii postului vacant de inspector, clasa I grad profesional debutant, examen ce va avea loc în data de 10.05.2023 ora 11,00, la sediul Primariei Scarisoara.

Anunţul a fost afişat azi, 26.04.2023 , ora 13,00

Comisia de concurs

Presedinte – Tartarian Sofia – secretarul general alcomunei Scarisoara________
Membri – Danciu Viorica -inspector Primaria Scarisoara______
– Pasca Emilia – inspector Primaria Scarisoara_______
– Secretar comisie – Petruse Mariana – referent _______


 

Print Friendly, PDF & Email