Hotararea nr. 41-2021 privind modificarea și completarea Organigramei , a Statutului de funcții și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al primarului comunei Scărișoara, județul Alba

Hotararea nr.39 privind aprobarea cererii de finantare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție ,,Modernizare drumuri comunale în comuna Scărișoara , judetul Alba ,, prin Programul Național de Investiții ,,Anghel Saligny,, aprobat prin OUG nr. 95/2021