Hotărârea nr.16/2021privind indexarea impozitelor şi raxelor locale pentru anul 2022 cu rata inflaţiei de 2,6%precum şi modificarea unor articole din HCL37/2020 privind stabilirea impozitelorşi taxelor locale şi a taxelor speciale pentru anul 2021

Hotărârea nr. 10 -2021 pentru aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice , organizatorice , termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri ale autorităţilor deliberative