Proiect de hotărâre nr. 10/2021 privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice , organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri cu caracter normative care se supun adoptării Consiliului local al Comunei Scărişoara

Descarca documentul aici

https://scarisoara.ro/wp-content/uploads/2021/03/Proient-de-hotarare-nr.-10-2021privind-aprobarea-Regulamentului-propriu-cuprizand-masurile-metodologice-organizatorice-termenele-si-circulatia-proiectelor-de-hotarari-cu-caracter-normativ.pdf

Hotararea nr. 7/2021 pentru stabilirea unor masuri cu privire la salariile de baza ale functionarilor publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Scarisoara pentru anul 2021

Hotararea nr. 7/2021 pentru stabilirea unor masuri cu privire la salariile de baza ale functionarilor publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Scarisoara pentru anul 2021

Deschide documentul aici