Proiecte de hotărâre nr.10, 11, 12, 13, 14, 15 ale Consiliului Local

  1. Proiect de hot nr.10/2020 alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Scarisoara
  2. Proiect de hot nr. 11/2020, completarea   Regulamentului de organizare si functinare a Consiliului Local
  3. Proiect de hot nr. 12/2020, adoptarea programului de masuri privind inbunatatirea factorilor de mediu
  4. Proiect de hot nr.13 /2020, rectificarea 1 a bugetului locak  pe anul 2020
  5. Proiect de hot. nr.14 /2020, aprobarea organizarii evenimentului ,,Nunta de aur”, acordare premii si Diplome
  6. Proiect de hot nr. 15/2020, desemnarea consilierilor locali, membri ai comisiei pentru evaluarea secretarului general comunei Scarisoara

Aceste proiecte sunt supuse dezbaterii publice