Raportul anual privind accesul la informatii publice (leg. 544/2001)

publicare raport

Raportul anual privind    accesul la informatii    publice (leg. 544/2001)