Hotărârea CL nr.50-53/12.05.2017

  • Hotărârea nr. 53/12.05.2017 privind rectificarea nr.1 a bugetului local pe anul 2017 descarcă documentul
  • Hotărârea nr. 52/12.05.2017 privind Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare a gestiunii unor activități componente ale Serviciului de salubrizare în județul Alba, respectiv colectare și transport deșeuri municipale și a unor fluxuri speciale de deșeuri pe LOTUL 3, ZONA 3 de operare precum și caietul de sarcini al licitației de colectare și transport deșeuri, întocmit în baza acestuia descarcă documentul
  • Hotărârea nr. 51/12.05.2017 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Matei Vasile Marian descarcă documentul
  • Hotărârea nr. 50/12.05.2017 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Pașca Gheorghe Dumitru și vacantarea mandatului de consilier local descarcă documentul
Posted in Hotărâri ale Consiliului Local, Toate categoriile.