Proiect de hotarare nr.6 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in RA pe trim IV al anului 2022, la nivelul UAT Scărisoara si stabilirea masurilor pentru efientizarea acestei activitati

Posted in Toate categoriile.