Proces verbal, încheiat în urma selectării dosarelor pentru participarea la concursul ce va avea loc în data de 10.05.2023

România
Judeţul Alba
Comuna Scarisoara
Primăria
Comisia de concurs
Nr.2215/26.04.2023

Proces verbal

Comisia de concurs constituită prin Dispoziţia primarului comunei Scarisoara nr.220/04.04.2023, întrunită în data de 26.04.2023, în vederea selectării dosarelor pentru participarea la concursul ce va avea loc în data de 10.05.2023, in vederea ocuparii postului vacant de inspector, clasa I grad profesional debutant, a constatat următoarele:

  • pentru participarea la concursul pentru postul de inspector ,clasa I grad profesional debutant ,a fost depus un singur dosar, care îndeplineste condiţiile de participare stabilite, în conformitate cu prevederile art. art.25,26 si 126 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioaresi ale art.617 (2) din OUG 57/2019 ,modificata si completata .
  • Termenul limită de depunere a dosarelor a fost data de 25.04.2023 ora 15,00, dată până la
    care s-a înscris un (1) candidat:
    Urmare acestui fapt, Comisia de concurs, în urma verificării dosarului, a constatat că sunt îndeplinite condiţiile de participare, dosarul depus conţine toate actele necesare, drept pentru a declarat-o « admisa » pe candidata Radac Andreea Paula, pentru a participa la concursul in vederea ocuparii postului vacant de inspector, clasa I grad profesional debutant, examen ce va avea loc în data de 10.05.2023 ora 11,00, la sediul Primariei Scarisoara.

Anunţul a fost afişat azi, 26.04.2023 , ora 13,00

Comisia de concurs

Presedinte – Tartarian Sofia – secretarul general alcomunei Scarisoara________
Membri – Danciu Viorica -inspector Primaria Scarisoara______
– Pasca Emilia – inspector Primaria Scarisoara_______
– Secretar comisie – Petruse Mariana – referent _______


 

Posted in Anunțuri publice, Cariere, Toate categoriile.