Proiect de Hotarare nr. 34-2023 cu privind la aprobarea ,,Raportuluiprivind activitatea dsfășurată de asistenții personali al persoanelor cu handicap grav pe sem. I al anului 2023 ,angajati al Pimăriei com Scărișoara

Posted in Toate categoriile.