Dispozitia nr.257-202 privind desemnarea persoanei responsabile cu indeplinirea , în cadrul Primariei comunei Scărișoara , județul Alba , a atribuțiilor specifice pentru activitatea de soluționare a petiților

Dispozitia nr.254-2023 prinind modificarea raporturilor de serviciu prin exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de secretar general al comunei Scarișoara , nr. județul Alba