Proiect de hotarare nr.40 privind aprobarii si completariiorganigramei și statului de funcții și aRegulamentului de organizare și funcționare alaparatului de specialitate al primarului

Descarca documentul aici :https://scarisoara.ro/wp-content/uploads/2021/11/Proiect-de-hotarare-nr.40-privind-aprobarii-si-completariiorganigramei-si-statului-de-functii-si-aRegulamentului-de-organizare-si-functionare-alaparatului-de-specialitate-al-primarului.pdf

Proiect de hotarare nr.38-2021privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitie ,,MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII IN COMUNA SCARISOARA , JUDETUL ALBA ,, prin Programul de investitii ,,Anghel Saligny,, aprobat prin O.U.G. nr. 95/2021

Descarcă documentul aici :https://scarisoara.ro/wp-content/uploads/2021/10/Proiect-de-hotarare-nr.38-2021privind-aprobarea-cererii-de-finantare-si-a-devizului-general-estimativ-pentru-obiectivul-de-investitie-MODERNIZAREA-INFRASTRUCTURII-IN-COMUNA-SCARISOARA.pdf

Poiect de Hotărâre nr. 32-2021 privind valorificarea materialului lemnos prin licitația și stabilirea prețului de pornire a licitației materialului lemnos pe picior către agenții economici autorizati

descarca documentul aici :https://scarisoara.ro/wp-content/uploads/2021/09/Poiect-de-Hotarare-nr.-32-2021-privind-valorificarea-materialului-lemnos-prin-licitatia-si-stabilirea-pretului-de-pornire-a-licitatiei-materialului-lemnos-pe-picior-catre-agentii-economici-autorizati.pdf