Proiect de hotarare nr.7 privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce vor fi efectuate de persoanele apte de munca a fam. cu VMG

Descarca documentul aici :https://scarisoara.ro/wp-content/uploads/2023/01/Proiect-de-hotarare-nr.7-privind-aprobarea-planului-de-actiuni-sau-lucrari-de-interes-local-pentru-repartizarea-orelor-de-munca-ce-vor-fi-efectuate-de-persoanele-apte-de-munca-a-fam.-cu-VMG.pdf

Proiect de hotarare nr.5 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Scărișoara , pentru a face parte din comisia de evaluare a performantelor profesionale al secretarului general al comunei Scărișoara

Descarca documentul aici :https://scarisoara.ro/wp-content/uploads/2023/01/Proiect-de-hotarare-nr.5-privind-desemnarea-reprezentantilor-Consiliului-Local-al-comunei-Scarisoara-pentru-a-face-parte-din-comisia-de-evaluare-a-performantelor-profesionale-al-secretarului.pdf

Proiect de hotarare nr.4 privind asumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor cadru pentru achizitionarea produselor si prestare de servicii

Descarca documentul aici :https://scarisoara.ro/wp-content/uploads/2023/01/Proiect-de-hotarare-nr.4-privind-asumarea-responsabilitatii-organizarii-si-derularii-procedurilor-de-atribuire-a-contractelor-cadru-pentru-achizitionarea-produselor-si-prestare-de-servicii.pdf

Proiect de hotarare nr.3 -2023 privind aprobarea documentatiei pentru delegarea gestiunii din cadrul serviciului de salubritate al UAT-urilor membre lae ADI Salubritatea Apuseni,acordarea mandat special reprezentantului UAT comuna Scărișoara în AGA la ADI Salubritate Apuseni și aprobarea tarifelor practicate de SC SALUBRITATEA APUSENI CÎMPENI SRL

Descarca documentul aici :https://scarisoara.ro/wp-content/uploads/2023/01/Proiect-de-hotarare-nr.3-2023-privind-aprobarea-documentatiei-pentru-delegarea-gestiunii-din-cadrul-serviciului-de-salubritate-al-UAT-urilor-membre-lae-ADI-Salubritatea-Apuseni-aprobarea-tarife.pdf

Proiect de Hotarare nr. 61 privind modificarea si revocarea unor articole din Anexa la HCL Scărișoara nr.50-07.11.2022 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale ,precum si a taxelor speciale pe anul 2023

Descarca documentul aici :https://scarisoara.ro/wp-content/uploads/2022/12/Proiect-de-Hotarare-nr.-61-privind-modificarea-si-revocarea-unor-articole-din-Anexa-la-HCL-Scarisoara-nr.50-07.11.2022-privind-aprobarea-impozitelor-si-taxelor-locale-pe-anul-2023.pdf

Proiect de hotarare nr. 59 privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din invațămantul preuniversitar respectiv Scoala Gimaziala Scărișoara aferente lunilor septembrie , octombrie , noiembrie 2022

Descarca documentul aici :https://scarisoara.ro/wp-content/uploads/2022/12/Proiect-de-hotarare-nr.-59-privind-aprobarea-decontarii-cheltuielilor-pentru-naveta-cadrelor-didactice-din-invatamantul-preuniversitar-respectiv-Scoala-Gimaziala-Scarisoara.pdf