Proiect de hotarare nr.40 privind aprobarii si completariiorganigramei și statului de funcții și aRegulamentului de organizare și funcționare alaparatului de specialitate al primarului

Proiect de hotarare nr.38-2021privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitie ,,MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII IN COMUNA SCARISOARA , JUDETUL ALBA ,, prin Programul de investitii ,,Anghel Saligny,, aprobat prin O.U.G. nr. 95/2021

Poiect de Hotărâre nr. 32-2021 privind valorificarea materialului lemnos prin licitația și stabilirea prețului de pornire a licitației materialului lemnos pe picior către agenții economici autorizati