Proiect de hotarare nr.7 privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce vor fi efectuate de persoanele apte de munca a fam. cu VMG

Proiect de hotarare nr.5 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Scărișoara , pentru a face parte din comisia de evaluare a performantelor profesionale al secretarului general al comunei Scărișoara

Proiect de hotarare nr.4 privind asumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor cadru pentru achizitionarea produselor si prestare de servicii

Proiect de hotarare nr.3 -2023 privind aprobarea documentatiei pentru delegarea gestiunii din cadrul serviciului de salubritate al UAT-urilor membre lae ADI Salubritatea Apuseni,acordarea mandat special reprezentantului UAT comuna Scărișoara în AGA la ADI Salubritate Apuseni și aprobarea tarifelor practicate de SC SALUBRITATEA APUSENI CÎMPENI SRL

Proiect de Hotarare nr. 61 privind modificarea si revocarea unor articole din Anexa la HCL Scărișoara nr.50-07.11.2022 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale ,precum si a taxelor speciale pe anul 2023