Proiectul de Hotarare nr. 25-2023 privind aprobarea sustinerii Parteneriatului LEADER Grupul de Acțiune Locală-GAL Arieșul Mare prin includerea teritoriului Comunei Scărișoara în parteneriat

Proiect de hotărâre nr. 22-2023 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al comunei Scărișoara pentru anul 2023