Proiectul de Hotarare nr. 25-2023 privind aprobarea sustinerii Parteneriatului LEADER Grupul de Acțiune Locală-GAL Arieșul Mare prin includerea teritoriului Comunei Scărișoara în parteneriat